F.A.Q.

 • Què és una Central d'Alarma?

  La Central d'Alarma s'encarrega de la recepció, verificació i transmissió dels senyals emesos pels equips d'alarma.

  Els avisos d'emergència es reben automàticament en la Central, on un operador especialista verifica si es tracta d'una alarma real. En aquest cas, ho comunicarà immediatament als cossos de Seguretat així com al personal personal responsable (Serveis de Vigilància, Portadors de claus o persones autoritzades).

 • Quins serveis m'ofereix la CRA?

  Des de la Central Receptora d'Alarmes, els abonats poden veure en qualsevol moment totes les incidències relacionades amb el seu sistema de seguretat, tals com a avaries, desconnexions o desactivacions realitzades amb els diferents codis associats a la seva alarma.

  Si vostè a més té contractat un servei de CCTV, tindrà a la seva disposició un històric amb els enregistraments realitzats.

 • Davant una emergència real, quant temps transcorre fins que s'avisa als Cossos de Seguretat?

  El procés de recepció del senyal, verificació que es tracta d'una alarma real i transmissió als Cossos de Seguretat i al personal responsable, es realitza en pocs minuts.

 • Què ocorre quan s'emet un senyal fals?

  El sistema d'alarma emet avisos de diferent tipologia que sovint no constitueixen una emergència real, així succeeix en el cas d'avaries, desconnexions o introduciones errònies de codis. Quan l'operador rep un senyal d'aquestes característiques es procedeix a tractar la incidència i a comunicar-la si escau, a la persona responsable. A continuació s'arxiva, generant un històric que està en tot moment disponible per a l'usuari des de la web.

 • Per què és important la formació del personal davant un senyal d'alarma?

  A més de la utilització d'equips d'última tecnologia, l'experiència i formació del personal de la Central Receptora és decisiu per identificar ràpidament un senyal real d'emergència i transmetre-la als Cossos de Seguretat i al personal responsable.

Vol resoldre algun dubte en concret? No ho dubti i utilitzi el nostre formulari. L'hi aclarirem de seguida.

No ajorni la seva seguretat per motius econòmics

Sol·liciti ara la seva alarma.

Oficina de contacte

Informació sobre protecció de dades

 • Denominació social: ALARMAS SPITZ, SA
 • Finalitat: Gestionar la compra / prestació de servei. Mantenir-te informat dels nostres productes i serveis.
 • Llegitimizació: Cumpliment del contracte. Consentimient.
 • Destinataris: Les teves dades no serán compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disponsem d'un contracte de serveis vigent.
 • Drets: Pots accedir, rectificar o suprimir les dases, així com exerci els drets que s'esmenten a la nostra Política de Privacitat.
 • Más informació: Consulta la Política de Privacitat.


Recordi sol·licitar:

Logos ISO, Dirección General de Policia y Acaes
 • Documentació requerida per la Direcció general de la Policia.
 • Certificat de formació del personal en prevenció de riscos laborals.
 • Certificat ISO 9001:2015, amb el nombre 14124968.
 • RECI 080156931. Certificat d'Indústria per a la instal·lació de sistemes de protecció contra incendis.
 • Contracte de manteniment, segons el Reglament de Seguretat Privada.
Más Info