NOTA LEGAL

CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

La informació personal sol·licitada en aquesta web per CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS té com a finalitat respondre a les consultes dels usuaris, així com tramitar l'alta en subscripcions i l'enviament d'informació sobre productes i serveis que puguin ser d'interès per als nostres clients, per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic, sempre que l'usuari doni el seu consentiment als citats enviaments i sempre d'acord amb la normativa vigent.

Els usuaris podran donar-se de baixa, d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@centralreceptora.com o a la següent adreça de correu postal: CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS - Dpto. Administració. Gran Via dels Corts Catalans, 493, 08028 Barcelona. Així mateix, els usuaris podran dirigir-se a aquestes mateixes adreces per exercitar els seus drets d'accés i rectificació de les seves dades personals, indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça.